Foto: Vera Telemo och Ellen Palm

Supermiljöpodden #5 – Vem har miljöansvaret?

I dagens avsnitt diskuterar Ellen och Vera kring vem som bär ansvaret för hållbarhet - är det individen eller staten? Självklart diskuteras nyheter, bland annat om förbud mot mikroplaster och nya innovativa transportlösningar.

Foto: 风之清扬 - Own work

Kina satsar på kärnkraft

Kina satsar på flera alternativa energikällor för att minska sitt kolberoende. Expansionen av kärnkraft har skett något i skymundan, även om myndigheterna redan 2008 planerade för mer kapacitet än resten av världen tillsammans. Olyckan i Fukushima fick dock allmänheten att förstå farorna med kärnkraft, och innebar ett tillfälligt byggstopp även i Kina.

Foto: (Public domain)

Nästa generation solceller kan transportera laddning 100 miljoner gånger snabbare än konventionella

Forskare vid Umeå universitet har hittat ett banbrytande sätt att öka effektiviteten i solceller. Genom att producera nanorörs-nätverk med nya egenskaper har de funnit en exceptionell förmåga att transportera laddning upp till 100 miljoner gånger högre än vad som tidigare uppmätts. Detta leder till att materialet kan reduceras till 1 procent av vad som tidigare krävts, vilket sänker materialkostnaden markant.