Städerna blir gråare

Mellan 2000 - 2005 minskade vegetationen i de tio största städerna i Sverige enligt en ny mätning från SCB. Detta är problematiskt av flera...