Städerna blir gråare

Mellan 2000 - 2005 minskade vegetationen i de tio största städerna i Sverige enligt en ny mätning från SCB. Detta är problematiskt av flera...

EU dummar sig

År 2007 togs ett beslut i EU om att 10% av alla transporter ska köras på biodrivmedel. Men dessa satsningar kan leda till en miljömässig...