Foto: Staselnik

Trots de miljöfarliga gruvorna missgynnas återvinning

Sällsynta jordartsmetaller behövs för att bygga tekniken som ska hjälpa oss att ställa om till ett klimatsmart samhälle. Men mineralen som bryts går främst till vanliga motorer – och till vapen. För att nå klimatmålen måste vi skaffa oss ett cirkulärt förhållningssätt till mineral, och vi måste ge återvinningsindustrin samma politiska förutsättningar som gruvindustrin, menar forskare.

Foto: Kenny Louie

Vätterns vatten hotas av gruvbrytning

I Sverige har vi alltid haft god tillgång till dricksvatten, en lyx som inte är förunnad alla länder. Men i framtiden möter vi nya miljöutmaningar. I södra Sverige förlitar man sig på att Vättern ska kunna försörja fyra miljoner svenskar med vatten. Nu kämpar ortsbefolkningen mot gruvbolag som vill bryta sällsynta jordartsmetaller på naturskyddat område. Därmed riskerar det värdefulla vattnet att bli förgiftat.