Avtal om biologisk mångfald klart

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

För en gångs skull kommer positiva nyheter på miljöfronten. Världens länder lyckats enas om att freda 17 % av landytan och 10 % av havsytan ska fredas ifrån mänsklig påverkan. Frågan om att skydda biologisk mångfald är viktig och akut. Idag utrotas arter i samma takt som när dinosaurierna dog ut. Idag är mindre än 10 % av landytan, och under en % av havet skyddat.

Avtalet kommer träda i kraft 2020 och måste ses som en framgång, speciellt i ljuset av fiaskot i Köpenhamn. Samtidigt är långt ifrån allting löst, det är en sak att enas om mål, och en annan sak att bestämma vem som ska stå för notan. Den frågan är ännu olöst. Förhoppningen är att kostnadsfrågan ska vara löst till 2012.Nyanserad artikel i the guardianOnyanserad artikel i DN

Miljö online2

Liknande artiklar