Bra inlägg i GMO-debatten.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ethel Forsberg, f.d. generaldirektör på Kemikalieinspektionen, gjorde ett inlägg i debatten om GMO-grödor i söndagens SVD.Forsberg tar upp en fråga som borde få mycket större utrymme i debatten om genteknik i jordbruket; nämligen frågan om vem som har makten över utvecklingen av nya grödor.

Det är visserligen sant att genetiskt modifierade grödor kan lösa en del problem och bidra till ett hållbart jordbruk, men när utvecklingen drivs av stora kemiföretag som BASF, DuPont och Bayer används inte tekniken för att göra jordbruket mer hållbart utan för att öka efterfrågan på deras bekämpningsmedel.

Hursomhelst; förhoppningsvis kan Forsbergs debattartikel innebära att debatten om makten över maten och grödorna flyttar in i finrummet också. SVD’s och DN’s debattsidor har ju inte direkt gett något utrymme för en seriös debatt om sådana frågor tidigare, men kanske börjar det vända nu.

Miljö online2

Liknande artiklar