Regeringen chocksänker miljöstödet

Regeringen kommer att minska stödet till miljö- och naturvård med hundratals miljoner under kommande mandatperiod. Det handlar om 116 miljoner för 2011, 47 miljoner 2012, 490 miljoner 2013 och 418 miljoner 2014. Det framgår av Jakob Lundgrens granskning.

– Trots att forskningen och alla utvärderingar visar att tempot i miljöarbetet måste öka om riksdagens miljömål ska kunna nås så sänker regeringen kraftigt sin egen budget för miljö- och naturvård, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Vi ser verkligen fram emot fyra år till med Alliansens gröna röst under ledning av maestro Andreas Carlgren.

Miljö online2

Liknande artiklar