Svenskt bistånd till kolkraft i Sydafrika

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Svenska biståndspengar går till att finansiera kolkraftverk i Sydafrika. Svenska kyrkan, Diakonia och en koalition av Sydafrikanska kyrkor riktar nu skarp kritik mot satsningarna. Kyrkorna menar att Sydafrika låser fast sig vid fossila bränslen och att bygget knappast kommer att gynna lokalbefolkningen.

Biståndspengarna går genom Världsbanken och det kolkraftverk som ska byggas beräknas släppa ut 25 miljoner ton koldioxid årligen när det är satt i drift. Detta motsvarar hälften av Sveriges årliga utsläpp.

Maud Olofsson är en varm anhängare av kolkraftverket och har till skillnad från flera andra biståndsgivarländer argumenterat för bygget. Biståndsminister Gunilla Carlsson är också positiv eftersom en del av lånet från Världsbanken också kommer gå till förnybar energi.

En närmare titt visar att mindre än en tiondel av lånet kommer gå till förnybart.

Miljö online2

Liknande artiklar