200 miljoner klimatflyktingar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Man beräknar att det år 2050 kommer att finnas ungefär 200 miljoner människor som tvingats fly på grund av naturkatastrofer och/eller klimatförändringarna. De allra flesta av dessa kommer att komma från världens fattigaste och mest krisdrabbade länder.

Michael Gabaudan från Refugees International kallar översvämningarna i Pakistan som påverkade över 20 miljoner människor för ett ”wake-up call” och menar att vi måste börja planera framåt med tanke på att naturkatastrofer så som den i Pakistan blir allt mer frekventa på grund av klimatförändringarna.

Från Refugees Internationals håll manar man nu regeringar att reagera och ta fram planer för hur man bäst kan agera när katastrofer inträffar.

Miljö online2

Liknande artiklar