259 största investerarna enade inför COP16

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att ekonomi och klimat hänger ihop börjar fler inse. Med det i bakhuvudet är det inte konstigt att världens 259 största internationella investerare, som tillsammans förfogar över 15 biljoner dollar, nu går samman för klimatet.

Inför FN:s internationella klimatmöte i Cancún, i Mexico, riktar sig gruppen till världens alla nationer. Meddelandet är tydligt: besegra klimatförändringarna eller så kommer vi möta långt mycket värre ekonomiska nedgångar än de senaste årens finanskriser lett till.

Miljö online2

Liknande artiklar