Ålen får fortsätta fiskas – trots utrotningshot

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ålen i de europeiska vattnen är en av de mest hotade fiskarna, på 40 år har beståndet minskat till en hundradel av vad det var innan. Trots detta föreslår nu fiskeriverket att ålfisket ska få fortsätta. Orsaken är att man vill skydda de fiskare som är beroende av ålfisket, men hur många som egentligen är beroende av fisket är omtvistat.

Istället vill fiskeriverket lösa problemet genom att plantera ut glasålar i våra vatten, något som dock har en tveksam effekt eftersom det är oklart om de utplanterade glasålarna hittar tillbaka till Sargassohavet där ålarna har sin parningsplats.

Miljöaktuellt har mer info

Miljö online2

Liknande artiklar