Alliansen splittrad om EU:s jordbrukspolitik

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det verkar finnas två skiljda linjer om vilken linje regeringen och svenska borgerliga EU-parlamentsledamöter ska driva när EU:s nya jordbrukspolitik ska utformas. Den mest extrema linjen står bland annat EU-minister Birgitta Ohlsson för när hon förespråkar en kraftig nedskärning av den gemensamma jordbrukspolitiken i sin helhet. Den andra mer sansade linjen företräds bland annat av Marit Paulsen och Fredrik Federley(!) och innebär en satsning på reformer av jordbrukspolitiken, som till exempel en bättre fördelning av stödpengarna, och en avveckling av potentiellt destruktiva stödformer som till exempel exportsubventioner.

EU:s jordbrukspolitik har många svagheter men det är svårt att tänka sig att någonting skulle bli bättre om man avvecklar den. Alternativet isåfall är antingen ett helt marknadsdrivet jordbruk eller att varje land själv utformar en egen jordbrukspolitik, det senare alternativet skulle förstås kunna vara bra när ett land har en regering som vågar satsa på en omställning till ett hållbart jordbruk men också väldigt dåligt i många andra fall.

Uppdatering 2010-12-02: Birgitta Ohlsson svarar i dagens SVD problemet med hennes resonemang är att hon verkar tro att jordbruket är politiskt, ekonomiskt och ekologiskt jämförbar med vilken annan näring som helst och hon är dessutom väldigt vag med vad hon egentligen vill.

Miljö online2

Liknande artiklar