EU dummar sig

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

År 2007 togs ett beslut i EU om att 10% av alla transporter ska köras på biodrivmedel.

Men dessa satsningar kan leda till en miljömässig katastrof, enligt en utredning gjord av en rad olika miljöorganisationer. Istället för en minskning av utsläppen skulle satsningen resultera i en ökning med 27-56 miljoner ton koldioxidutsläpp per år.

”Om inte EU ändrar sin policy så kommer de biodrivmedel som Europa använder de kommande tio åren bli 81-167 procent värre för klimatet än fossila bränslen”

Det skriver Europeiska Miljöbyrån (EEB) i ett pressmeddelande.

Miljö online2

Liknande artiklar