EU-kommissionen vill förbjuda fosfater

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

EU-kommissionen följer nu Sveriges och många andras fotspår när man föreslår ett förbud mot fosfater i tvättmedel. Förbudet ska enligt förslaget börja gälla 2013 och kommer inte att innefatta maskindiskmedel vilket andra EU-staters lagstiftning tidigare gjort.

Utsläpp av fosfater är en av de största anledningarna till den övergödning vi har idag.

Miljö online2

Liknande artiklar