EU-kommissionen vill halvera torskkvoter

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Det ser illa ut för torsken i Kattegatt. Trots en återhämtningsplan från 2004 finns inga tecken på återhämtning av torskbestånden. Därför går till och med EU-kommissionen nu ut och föreslår en halvering av torskfiskekvoterna i regionen.

Totalt föreslår kommissionen minskningar i kvoterna av sextiofyra fiskebestånd och ökningar av fisket av endast sex bestånd.

Miljö online2

Liknande artiklar