FN:s avtal för att skydda skog kan minska den biologiska mångfalden

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Under klimatmötet i Cancún om ett par veckor kommer en av de viktigaste frågorna att förhandla om vara det så kallade REDD-avtalet. Målet med REDD är att minska koldioxidutsläppen genom att minska avskogningen och plantera ny skog, men nu varnar forskare för att avtalet kan utgöra ett hot emot biologisk mångfald.

Vissa naturområden kan tänkas ha en relativt hög biologisk mångfald, men fånga upp relativt lite koldioxid. I det läget riskerar REDD-avtalet att fungera som en morot till att omvandla det området till ett konventionellt skogsbruk som fångar upp mer koldioxid, men som innehåller färre arter. Resultatet kan bli att den biologiska mångfalden utarmas i försöken att rädda klimatet.

Exakt hur REDD-avtalet kommer bli utformat är dock fortfarande oklart, förhoppningsvis vet vi om ett par veckor när klimatmötet i Cancún är över.

Miljö online2

Liknande artiklar