Fosfortak kan komma att rädda Östersjön

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En rapport som tagits fram av Baltic Sea 2020 och danska Center for Bioenergi of Miljöteknologisk Innovation föreslår ett tak för hur mycket fosfor som får spridas per hektar för att stoppa övergödningen av Östersjön.

I Sverige fanns tidigare ett effektivt styrmedel som minskade näringsläckaget till Östersjön i form av en skatt på handelsgödsel men den skatten avskaffades av Alliansen vid årskiftet. Avskaffandet av skatten har fått kritik från Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, WWF och Naturskyddsföreningen.

Det är oklart om den nya rapporten kommer få den svenska regeringen att agera i frågan med tanke på att den svenska miljöministern Andreas Carlgren (C) sagt att Alliansregeringen inte kommer att agera i frågan med motiveringen att;

Lagkrav låter kortsiktigt så kraftfullt. Men det riskerar att bli som att pissa på sig, skönt först men kallt efter ett tag

Miljö online2

Liknande artiklar