Grönland kräver ersättning av oljebolag som letar olja

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

För att undvika en ny katastrof likt den i Mexikanska golfen kräver nu Grönland ersättning ifrån alla de oljebolag som letar olja utanför kusten. Pengarna ska läggas i en särskild fond som ska betala för den skada på naturen som ofta sker när oljebolagen borrar i svårtillgängliga områden.

Kravet ifrån Grönland är ett klart framsteg då oljebolag aldrig tidigare har behövt betala den här sortens försäkringskostnader för att städa upp sin egen skit. Optimalt vore dock såklart att oljan låg kvar i marken istället för att tas upp. Möjligheterna att borra efter olja utanför Grönland har ironiskt nog uppstått efter att isarna börjat smälta på grund av klimatförändringar, alla ser visserligen inte oljeborrningen som ett problem, borgarna har istället sagt att oljeborrningen bör ses som en affärsmöjlighet. Det ska bli intressant att se om kravet ifrån Grönland följs upp av liknade krav ifrån andra länder. Det skulle i såna fall kunna innebära avsevärda kostnadsökningar för oljebolagen.

Miljö online2

Liknande artiklar