Hantering av potent växthusgas kan bli effektivare.

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Miljöaktuellt rapporterar om planer på att flytta över hanteringen av några av de mest potenta växthusgaserna, klorgaser eller HFCs, till Montrealprotokollet.Eftersom Montrealprotokollet är det hittills enda globala miljöavtalet som verkligen fungerat skulle en sådan manöver kunna snabba på arbetet med att reducera åtminstone en del av växthusgaserna. Att dessa gaser är såpass potenta innebär också att effektiva åtgärder mot dom skulle ge relativt stora effekter.

Uppdatering: det senaste mötet för Montrealprotokollets undertecknare avslutades i Lördags utan några beslut om att reglera användandet av HCFs under Montrealprotokollet, däremot fick en sådan åtgärd stöd av 91 av undertecknarländerna på årets möte till skillnad mot enbart 41 för detta på förra årets möte vilket ändå är en positiv utveckling.Mikronesiens federerade stater har varit ledande i processen och föreslagit ett tillägg till protokollet som skulle leda till en minskning av den antropogena växthuseffekten motsvarande en 100 miljarder ton koldioxid till år 2050. Kanada, Mexico och USA har lagt ett liknande förslag medan Kina, Indien och Brasilien ville skjuta upp frågan till nästa års möte.

Miljö online2

Liknande artiklar