Indonesien tar paus i sin skogsskövling

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Indonesien är efter USA och Kina det land som släpper ut mest koldioxid i världen. Främst beror det på att Indonesien i 25 års tid har huggit ned sin regnskog till förmån för plantager av bland annat palmolja. Regnskog binder väldigt mycket kol, och när skogen huggs ned blir det alltså utsläpp.

Men nu har regeringen tagit ett beslut om ett moratorium som ska vara under två år, då inga fler områden av regnskogen ska öppnas upp för plantager. Beslutet kunde genomföras delvis därför att våra grannland Norge lovade Indonesien 1 miljard dollar som ska användas för att hjälpa skogen återhämta sig.

Beslutet är naturligtvis väldigt positivt, samtidigt så är 2 år en ganska kort tid, men förhoppningsvis är det en tidfrist lång nog för skogen att återhämta sig något och en möjlighet för den indonesiska miljörörelsen att organisera sig.

Miljö online2

Liknande artiklar