Inför COP16: Köpenhamnsackordet återigen ifrågasatt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Sedan COP15 i Köpenhamn har retoriken från flera nyckelförhandlare i FN:s klimatkonvention ändrats på ett oroväckande sätt. Precis efter mötet gick flera av världens ledare ut och sa att Köpenhamnsackordet – pappret som blev resultatet av två veckors förhandling – var ett stort misslyckande.

Nu låter det emellertid annorlunda. Sedan COP15 har det skett flera mindre förhandlingssessioner. Där har framförallt USA och EU ändrat ståndpunkt om Köpenhamnsackordet. Todd Stern, chefförhandlare för USA har flera gånger gått ut och sagt att ackordet är ett ”viktigt steg framåt”. Igår gick även miljöminister Andreas Carlgren ut och försvarade ackordet.

Hur viktigt är ackordet?

Svaret är att ackordet är otroligt viktigt – att bli av med! Ackordet är nämligen bara ett papper som saknar all juridisk kraft.

Ackordet har som mål att hålla uppvärmningen under 2 grader C. Om det har den kapaciteten har gång på gång blivit ifrågasatt. Nu, inför COP16, rapporterar UNEP (United Nation Environmental Programme) att det inte alls är troligt att målet 2 grader kommer att uppnås med Köpenhamnsackordet. Och då får man komma ihåg att de åtaganden som gjorts inom ackordet är frivilliga och inte bundna juridiskt.

Att fortsätta förhandla i enlighet med ackordet är galenskap. Det krävs högre ambitioner och en juridisk bindning för att klara de mål som satts upp.

Miljö online2

Liknande artiklar