Inför COP16: Ny FN-rapport om finansiering

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Att läget inför COP16 inte är så strålande är kanske ingen nyhet. Möjligheten att ett bildande och ambitiöst avtal kommer att slutas är försvinnande liten. Just att få länder att åta sig utsläppsminskningar verkar svårt, speciellt med tanke på den spända stämningen mellan USA och Kina.

Mötet är icke desto mindre otroligt viktigt, av flera anledningar. För att komma en bit på vägen, så att ett avtal förhoppningsvis kan slutas i Sydafrika på COP17, krävs det att Cancun-mötet levererar fler överenskommelser. Kanske viktigast av allt, just nu, är frågan om finansiering. Detta för att lösa upp de knutar och förtroendekriser som speglar relationen mellan rika och fattiga länder. En ny FN-rapport har nu rätt ut hur man de rika länderna på bästa sätt ska kunna betala de pengar – 100 miljarder dollar årligen – de åtog sig att betala under Köpenhamnsmötet. 30 miljarder ska kunna betalas genom auktioner av utsläppsrätter och nationella koldioxidskatter. Genom att prissätta koldioxiden i det internationella flyget och sjöfarten ska 10 miljarder kunna uppbringas. Ytterligare 10 miljarder kan man få genom att omplacera subventioner till fossila bränslen. Skatt på finansiella transaktioner diskuterades också i rapporten.

Miljö online2

Liknande artiklar