Insektsmedel kan leda till fågeldöd

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

På 1960-talet kom boken tyst vår ut i England. Författaren Rachel Carson beskrev hur bekämpningsmedel som DDT var så effektiva i att utrota myggor att fåglarna saknade mat att äta, varpå även dom dog ut. Nu ser samma sak ut att ske med dagens insektsmedel.

Insektsmedlen används främst av bönder som vill skydda sina grödor mot skadedjur, men effekten blir även att många andra insekter drabbas. När insekterna försvinner har fåglarna ingen mat, vilket kan vara orsaken till den minskade fågelstammen över stora delar av Europa. Flera länder, bland annat Tyskland och Frankrike har nu infört restriktioner för hur insektsmedlen får användas, men i de allra flesta länder är det fritt fram att spruta, eftersom medlen inte anses utgöra en direkt fara för människan.

Mer detaljer finns här

Miljö online2

Liknande artiklar