Kontrovers om miljömärkning för fisk från Antarktis

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

ScienceInsider rapporterar att en miljöorganisation som arbetar för att skydda havsmiljön i södra atlanten och södra stilla havet kritiserar ett beslut om att sätta Marine Stewardship Councils miljömärkning på fisk från Ross-havet. Kritiken går ut på att man har för lite kunskap om den aktuella artens, Dissostichus mawsoni, ekologi för att kunna bedöma om fisket på den är hållbart. MSC bemötte kritiken genom att låta en oberoende granskare bedöma det aktuella certifieringsbolagets bedömning, denna granskare ville inte ge något konkret utlåtande om bedömningsprocessen och MSC bestämde sig sedan för att godkänna märkningen.

Även om det inte handlar om fisk som säljs i Sverige kan det finnas skäl att uppmärksamma det här eftersom MSC även miljömärker fisk som säljs här och sådana här kontroverser kan sätta fingret på svaga punkter i märkningen. Är det så att MSC:s upplägg med oberoende granskningsföretag som säljer sina tjänster, i konkurens med andra sådana företag, till den som vill få använda märkningen leder till att man ibland godkänner fiske som kanske inte borde godkännas?Här finns länkar till några debattinlägg om frågan i Nature. Tyvärr är det inte Open Acess, synd när det är så viktiga ämnen som diskuteras…

Miljö online2

Liknande artiklar