Lagrad koldioxid kan förorena dricksvatten

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En av dom tekniska lösningarna som föreslagits på klimatproblemet är att extrahera koldioxid från atmosfären och lagra den långt under markytan.En ny undersökning visar att läckande koldioxid från sådana lager skulle kunna förorena överliggande drickbart grundvatten när läckande koldioxid sänker vattnets pH och leder till att mer metalljoner frisätts.Lagring av koldioxid i vissa känsliga områden skulle alltså behöva kombineras med långsiktig övervakning och återigen visar det sig att tekniska lösningar tenderar att skapa nya problem (även om problemet att övervaka grundvattenkvalitén kanske ändå är mindre än vinsten av att ta bort stora mängder koldioxid ur atmosfären).

Miljö online2

Liknande artiklar