Notan för ett års miljöförstöring

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Den totala summan för miljö- och klimatförstöring 2008 uppgår till 15 000 miljarder kronor. Allra dyrast är utsläpp av växthusgaser. De står för knappt 75 procent av hela summan medan utsläpp av miljögifter står för 10 procent. Övrigt står problem med vatten för. Detta fastslås av FN:s nya rapport Universal Ownership – Why environmental externalities matter to institutional investors.

Miljö online2

Liknande artiklar