Notan för oljekatastrofen – 40 miljarder dollar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Oljekatastrofen i den Mexikanska golfen beräknas nu kosta ungefär 40 miljarder dollar att städa upp. Detta kan jämföras med oljebolaget BPs vinst 2009 som var 16 miljarder. Å andra sidan så fann den statliga kommissionen som utredde katastrofen att även företaget Haliburton hade ett ansvar, vilket gör att de förmodligen får bära en del av kostnaderna.

Hur stora skador det marina ekosystemet har lidit av katastrofen är ännu oklart, men BP kommer med all sannolikhet överleva. Trots de hisnande kostnaderna på 40 miljarder så är olja så pass lönsamt att företaget har goda möjligheter att gå med vinst igen inom ett par år. Speciellt med tanke på att oljespill likt det här bara är kostsamt för företaget när det sker i västländer som i USA. Hade samma oljespill skett utanför Afrikas kust hade det med största sannolikhet inte kostat BP ett öre.

Miljö online2

Liknande artiklar