Ny forskning: Isen smälter snabbare

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Ny forskning visar att havsnivån kan komma att stiga minst 90 centimeter som en konsekvens av varmare klimat innan 2100. En sådan havsnivåhöjning skulle kunna få allvarliga konsekvenser för städer som London, Kairo, Venedig och Shanghai. 15 procent av allt bebyggt land i Miami i USA skulle kunna översvämmas.

Forskarna betonar att prognoserna är osäkra men att det lika gärna kan vara värre som bättre. Resultaten presenterades häromdagen i NY Times.

Många forskare har tidigare räknat med betydligt långsammare avsmältning, men efter de nya rönen menar många att det är dags att på allvar börja anpassa kustområden till de högre vattennivåerna för att undvika naturkatastrofer.

Miljö online2

Liknande artiklar