Ny forskningsrapport: Arktiskt kol blir till koldioxid i havet

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

En avhandling i miljökemi från Stockholms universitet visar att de frusna mossorna vid Arktis smälter och därmed ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären.

Torvmossorna som omger Norra Ishavet innehåller stora mängder kol. Med den globala uppvärmningen smälter nu dessa myrar och kolet förs med forsar till kusten där de sedan bryts ner till koldioxid. Vanja Alling, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet förklarar det problematiska i situationen:

”Vi ser inte bara att koldioxid produceras utan också att det sedan lämnar havet och bidrar till en ökning av koldioxid i atmosfären. De arktiska älvarna och de kustnära zonerna har alltså en viktig roll i kopplingen mellan smältande myrmarker och ökad global uppvärmning.”

Miljö online2

Liknande artiklar