Oenighet om förvaltning av laxbestånd

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

EU:s nya fiskekvoter innebär bland annat att kvoterna för lax sänks med 15%. European Anglers Alliance, en samorganisation för europeiska sportfiskare, menar istället att laxfisket i havet måste upphöra helt eftersom detta fiske drabbar sårbara bestånd till skillnad från fiske i älvarna där man lättare kan anpassa fisketrycket till vad just det aktuella beståndet tål.

Sportfiskarna har mer information.

Miljö online2

Liknande artiklar