Oljebolag och banker kan tjäna hundratals miljoner på REDD

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

FN:s program för att minska avskogningen, REDD+, kan ge oljebolag och banker ett efterlängtat tillskott i kassan, i alla fall om man ska tro en ny rapport från Friends of the Earth International. Genom att investera förhållandevis låga summor pengar i skog kan dessa bolag få en enorm avkastning. Till exempel räknar FOEI att banken Merrill Lynch kan tjäna 430 miljoner dollar på en tio miljoners investering de gjorde i Indonesien. Shell och Gazprom som också investerat i Indonesien har upp emot 750 miljoner dollar att se fram emot.

Problemet med det här menar rapportförfattarna är att vi riskerar att världens skogar privatiseras. Att de går från att ägas av urinvånare och de lokala samhällena till att globala oljekoncerner och liknande äger dem.

Ett annat problem med REDD är att det är otydligt exakt vad som klassas som en skog. Greenpeace varnade i veckan att Indonesien planerade att klassificera stora arealer skog som ”degraded land” för att kunna hugga ner skogen och sedan få pengar via REDD-projektet för att återplantera dem.

FOEI:s rapport går att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar