Problemet med herbicidresistenta ogräs växer

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Amerikanska forskare rapporterar att ogräs som är resistenta mot Monsantos glyfosatbaserade herbicider, som t.ex. Monsantos Round-Up, förekommer över en fem gånger större yta och på nio gånger fler platser nu än för bara tre år sedan. Ogräsen är än så länge koncentrerade till bomulls- och majsfält i södern men har även observerats längre norrut, den sammanlagda ytan där dom förekommer uppskattas till 11,4 miljoner hektar och man känner till 19 olika arter av ogräs som har utvecklat glyfosat-resistens.

Jordbrukare tacklar problemet med att använda mer och flera olika sorters bekämpningsmedel vilket förstås leder till ytterligare negativ miljöpåverkan.

Att Monsanto kunde erövra så stor del av marknaden för utsäde och bekämpningsmedel är verkligen oroväckande men kanske kan den här historien lära oss en sak i alla fall; det finns ingen enkel lösning på problemet med ogräs, skadeinsekter och växtsjukdomar. Den enda lösningen är att ha en omfattande genbank av grödor och kunniga jordbrukare och agronomer som ges möjlighet att tänka långsiktigt istället för att bara fokusera på att maximera skörden för några år framåt.

Miljö online2

Liknande artiklar