Regeringen orsakar indragna nattåg

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Rikstrafikens styrelse överväger att dra in ett av de två nattåg som åker mellan Norrland och mellansverige, detta trots protester från 5 länsstyrelser och flera andra remissinstanser. Det handlar om tåget mellan Luleå och Göteborg som är i fara efter att rikstrafikens styrelse har bedömt att kostnaden för tåget är för högt. Rikstrafiken vill dessutom sänka standarden på vagnarna för att göra det billigare.

En halvering av nattågen till Norrland innebär avsevärda försämringar i möjligheterna att resa över hela landet. Men varför väljer risktrafikverkets styrelse att dra in tågen nu? Rimligtvis hänger det ihop med att regeringen har sänkt anslagen till rikstrafikverket med 700 miljoner per år, vilket är en minskning av budgeten med 10 %. Frågan är hur en sådan prioritering hänger ihop med pratet om att tågresandet måste öka.

Rikstrafikverkets beslut om indragna nattåg väntas ges den 29 november.Foto: Micael Lindgren

Miljö online2

Liknande artiklar