Regeringens budget riskerar värdefulla skogar och biologisk mångfald

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Regeringens budget ser ut att kunna riskera värdefulla skogar och den biologiska mångfalden. Budgeten för 2011 innebär en total sänkning av miljöbudgeten med ca en miljard under mandatperioden.

Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida:

Anslaget för skydd av bland annat värdefulla skogar ligger kvar på 2010 års nivå i absoluta tal – men har i praktiken urholkats avsevärt.

Och fortsätter:

Anslaget för biologisk mångfald sänktes med ca 200 miljoner (10 procent) 2009 . Senare utlovades en återställning till den gamla nivån, men den har uteblivit.

Skogar och fröer. Vad kommer härnäst som kan komma att riskera den biologiska mångfalden?

Miljö online2

Liknande artiklar