Städerna blir gråare

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Mellan 2000 – 2005 minskade vegetationen i de tio största städerna i Sverige enligt en ny mätning från SCB. Detta är problematiskt av flera skäl. Träd och grönska fyller ett antal viktiga funktioner. Bortsett från att de är fina, och att folk därmed brukar vara mer nöjda med sin stad om det finns grönska så är parker ett viktigt inslag i stadsplaneringen. Även människor i städerna ska ha någonstans att koppla av och ta det lugnt, vilket har mätbara effekter på folkhälsan.

Träd fungerar dessutom som luftrenare i städerna, de fångar upp vatten vid nederbörd, fungerar som klimatutjämnare och minskar risken för erosion. Fördelarna är många, men syns ofta inte i stadsplanerarnas beräkningar, något är djupt problematiskt för alla som vill ha en levande och dynamisk stad.

Miljö online2

Liknande artiklar