Storskaliga förändringar i havsmiljön

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Bland dom många oroväckande effekterna av utsläppen av växthusgaser, i det här sammanhanget framförallt koldioxid, är storskaliga förändringar av ekosystemen i haven en som kanske har kommit lite i skymundan.Kanske beror det lite på att dom förändringar i havsmiljön som märks tydligast är övergödning och döda bottnar vid tätbefolkade kuster men två nyheter från i år visar att det kanske är dags att börja oroa sig även för resten av den marina miljön på allvar.

Den första är ett utalande från forskare som säger att försurningen av havet verkar ske snabbare än vad man tidigare beräknat att den skulle ske. Detta visar sig bland annat genom att tillgången till karbonatjoner, nödvändiga för att ekologiskt viktiga organismer som vissa plankton, kräftdjur och mollusker ska kunna bygga upp sina skal, redan är märkbart sämre i Arktiska vatten vissa tider på året.

Den andra är en undersökning vars resultat publicerades i Nature i somras som visar att mängden plankton ute i öppna havet har stadigt minskat de senaste decennierna och att detta kan kopplas till ökade ytvattentemperaturer i havet.

En minskning av biomassan i de marina ekosystemens bas kommer förstås ha effekter både för havets produktion av fisk och för hur väl havet fungerar som en sänka för koldioxid så det finns goda skäl att följa den här utvecklingen noga.

Uppdatering 19/11 2010: när ett miljöproblem uppmärksammas så dyker det försẗås upp någon som vill framstå som kontroversiell ocb intressant genom att säga emot, lyckligtvis tog sig någon tid att svara och visa på vilken bristande förståelse för vetenskap i allmänhet och ekologi i synnerhet argumenten bygger på.

Miljö online2

Liknande artiklar