Supermiljöbilspremien hindrar miljöbilsutvecklingen

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Magnus Nilsson som är miljökonsult och vice ordförande i European federation for Transport and Environment beskriver på DN Debatt hur Alliansens ”supermiljöbilspremie” kan komma att öka utsläpp och bromsa teknikutveckling.

Det är nämligen så att man på EU-nivå bestämt att koncerner max får släppa ut 130 g CO2 per km för nytillverkade bilar. Siffran är dock ett snittutsläpp så koncerner kan ha en blandning av bilar med låga- och höga utsläpp.

Alliansens bonus på 40 000 kr till de som köper bilar med ett utsläpp lägre än 50 g per km (elbilar) kommer dock att innebära att systemet inte får den verkan som det är tänkt. Enligt EU-lagstiftningen räknas nämligen varje elbil som 3,5 bilar och dessutom antas de ha nollutsläpp.

Magnus Nilsson presenterar även ett kort räkneexempel där han förklarar sin sak;

Tillverkare A gör bara bensin- och dieselbilar. För varje bil som släpper ut mer än 130 g per km, måste han/hon därför sälja en bil med utsläpp under 130 g per km. Snittet får vara max 130 g.Tillverkare B gör även elbilar. Är var tionde bil han/hon säljer inom EU en elbil, klaras lagkraven så länge snittutsläppet från övriga nio bilar är 180 g per km (9 x 180 g/km : (9+3,5) = 129,6 g/km), en bra bit över dagens snitt. 

Tillverkare B behöver inte själv tillverka eller sälja några elbilar, flera tillverkare får gemensamt redovisa sin försäljning. Går tillverkare B samman med en elbilstillverkare kan försäljningen av vansinnigt bensin- och dieseltörstiga bilar fortsätta.

Han avslutar med att skriva;

Regeringens ”supermiljöbilsbonus” innebär tyvärr att svenska skattemedel satsas på att minska trycket på tillverkarna. Bonusen riskerar därmed att bromsa utvecklingen mot bränslesnålare bilar och försämra läget inför lagstiftningsprocessen 2013–14. Att superkrediten i EU-lagstiftningen tonas ned till 2016 mildrar effekten, men ändrar inte det faktum att ju fler elbilar som säljs inom EU de närmaste åren, desto mer bränsletörstig riskerar bilparken inom unionen att bli.

Miljö online2

Liknande artiklar