Utsläppen minskar – men bara förra året

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Guardian rapporterar om hur de globala utsläppen av koldioxid minskade förra året, för första gången i modern historia. Men det berodde inte på några fantastiska teknologiska framsteg eller ett lyckat internationellt klimatavtal. Det berodde på finanskrisen.

När produktionen av varor föll i I-länderna (för det var mest I-länder som drabbades, finanskrisen var aldrig verkligt global) så minskade också koldioxidutsläppen. Tillverkar vi färre prylar så blir det mindre utsläpp, ganska enkel logik. Problemet är såklart att en finanskris inte är det optimala sättet att rädda miljön på. Det nuvarande ekonomiska systemet bygger på att vi har tillväxt, och har vi inte det så drabbas de fattiga hårdast när krisen slår till. Vi skulle behöva skapa en ekonomi som klarar av att inte växa utan att drabbas av en kris där folk förlorar jobbet.

Hur en samhällsekonomisk modell skulle se ut om den inte drev av tillväxt är det dock ingen som vet, men debatten har ändå börjat få fart, framförallt internationellt men även här i Sverige. Om någon vill ha mer information kring tillväxtproblematiken och alternativa system så är Steg 3 ett bra ställe att börja på.

Miljö online2

Liknande artiklar