WWF ger Sveriges miljöpolitik ett ”D”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

WWF har med hjälp av sitt nya verktyg Climate Policy Tracker kontrollerat om EU-länderna kommer att klara att minska utsläppen med 80-90 % till år 2050. I rapporten framgår det att EU-länderna bara kommer att nå ungefär en tredjedel av målen och Magnus Emfel från WWF säger träffande att ”Klimatpolitiken i många EU-länder är lika ineffektiv som kylskåpen var på 70-talet”.

WWF har dessutom rankat EU-länderna på en skala som går från A till G, samma skala som används på just kylskåp. Emfel kommenterar att konsumenter sällan köper kylskåp sämre än kategori A.

Sverige får i rapporten ett D, samma betyg som Tyskland, Irland och Danmark. Det Sverige behöver enligt rapporten är bland annat ett kraftfullare stöd till förnybar energi, skärpta regler för minskad energiförbrukning och minskade utsläpp från transporter.

Miljö online2

Liknande artiklar