Ålen snart ett minne blott

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

ICES konstaterar i sin senaste rapport att den europeiska ålen fortsätter att minska i en alarmerande takt. De senaste tre årens kullar med glasål har varit häpnadsväckande små och mellan 2008 och 2009 minskade inflödet med ytterligare 50-60 % från vad som redan var en rekordlåg nivå.

ICES förordar nu ett totalt fiskestopp av ålen och pekar ut Sverige som ett exempel på hur man inte ska hantera frågan om ålfiske.

Miljö online2

Liknande artiklar