Alliansen höjer klimatskatt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Imorgon träder en höjning av dieselskatten igenom. Höjningen kommer att ske i två etapper. Den första nu i januari 2010 med 20 öre och den andra i januari 2013 med ytterligare 20 öre. Att höja klimatskatter är nödvändigt om man tar den globala uppvärmningen på allvar. Denna höjning kan dock komma som en chock för dem som i valrörelsen hört Alliansens företrädare tydligt säga att inga bensinskatter skulle höjas. Anders Borg varnade för att tusentals jobb skulle riskeras och samtliga företrädare pekade på de negativa effekterna en höjning skulle få för landsbygden.

Bensinskatt och dieselskatt är olika sätt att göra det dyrare för de som använder fossila bränslen. Att argumentationen skulle skilja sig så stort mellan de två olika drivmedlen verkar dock märkligt. Att Alliansen höjer dieselskatten är bra och vi väntar på att de snart ska inse att det även behövs när det gäller övriga fossila bränslen också.

Miljö online2

Liknande artiklar