Anders Borg är villig att sälja våra utsläppsminskningar

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I en intervju med Veckans Affärer avslöjar Finansminister Anders Borg (M) sin syn på de svenska utsläppsrätterna. Han menar att eftersom de representerar ett stort finansiellt värde (~7 miljarder) kan han tänka sig att sälja dem istället för att spara eller annullera dem. Att sälja de svenska utsläppsrätterna skulle innebära att alla de utsläppsminskningar vi gjort de senaste 20 åren inte gjort någon skillnad för huvudtaget.

Andra länder så som till exempel Storbritannien har redan beslutat att de kommer att annullera sina utsläppsrätter. Annullering innebär att man gör utsläppsrätterna obrukbara.

Fakta om utsläppsrätter: Inom Kyotoavtalets ramar fick Sverige öka sina utsläpp med 4 % jämfört med 1990:s nivåer. Men eftersom Sverige istället minskat utsläppen med ca 10 % kompenseras Sverige med så kallade utsläppsrätter. Dessa kan Sverige antingen spara för att få släppa ut mer under en eventuell andra åtagande period av Kyotoavtalet eller sälja till länder så som Polen som inte verkar nå sina utsläppsmål, och det är alltså detta Anders Borg kan tänka sig göra. Om vi skulle sälja våra utsläppsrätter till Polen skulle de få rätten att släppa ut mer växthusgaser än vad de åtagit säg göra under Kyotoavtalet.

Miljö online2

Liknande artiklar