Anders Borg: ”Vägar fem gånger viktigare än järnvägar”

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Efter flera dagar av tågkaos är kritiken mot SJ, Banverket och Trafikverket hård. Men frågan är vem som egentligen bär ansvaret för haveriet, den regering som beslutar om budgeten eller de stackars myndigheter som fått i uppdrag att genomföra politiken.

Sveriges finansminister Anders Borg (m) har aktivt motarbetat järnvägen sedan han tillträdde 2006. Så här lät det i en intervju i Sydsvenskan 2007:

Samtidigt betonar finansminister Anders Borg att 70 procent av statens trafikinvesteringar bör gå till vägar, bara 30 procent till järnvägar.

– En investering i väg är fyra-fem gånger viktigare än i järnväg. Vi har överinvesterat i järnvägar. Vi måste våga göra en prioritering, säger Borg till Sydsvenskan.

Det är nu tydligt att Borgs linje fått gehör i regeringen. Under den förra mandatperioden ökade regeringen stödet till järnvägen, men under kommande år kommer stödet till investeringar och underhåll att minska kraftigt. Efter de senaste dagarnas kaos ska Trafikverket nu omfördela 500 miljoner från sin budget till underhåll. Inga nya pengar från regeringen alltså.

Finansminister Anders Borg har också lyckats stoppa viktiga tågsatsningar som ostlänken, trots att stora delar av alliansen är för. Borg menar att snabbtågen är ”olönsamma”.

Tåghaveriet är med andra ord inte ett resultat av SJ:s eller banverkets klantighet, det är ett resultat av prioriteringar. Anders Borg prioriterar vägar framför järnvägar. Helt enkelt därför att han tycker det är fem gånger viktigare.

Miljö online2

Liknande artiklar