Brasilien gör stora framsteg i kampen mot avskogning men presenterar galet förslag på CDM

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

I samband med klimatmötet i Cancun presenterade Brasilien siffror på hur mycket skog som avverkades i Amazonas säsongen 2009-2010 och resultatet är glädjande; mängden avverkad skog är rekordlåg och ger skäl för optimism när det gäller Brasiliens åtagande från COP15 att reducera avskogningen med 80% till år 2020.

Samtidigt som man visar upp goda resultat i kampen för att bevara tropiska regnskogar finns ett förslag till en ny Clean Development Mechanism från Brasilien på agendan i Cancun. Förslaget kallas ”Forests in Exhaustion” och innebär att man under kyotoprotokollets Clean Development Mechanism ska kunna räkna in anläggning av plantager på mark som förlorat sin förmåga att generera ny skog på naturlig väg inom 5 år eller inte varit beskogad sedan 1990. Det låter ju bra men skulle kunna innebära att man subventionerar ett ohållbart plantagebruk genom att ge klimatstöd när en plantage har kört sin produktionsförmåga i botten istället för att vårda markens långsiktiga produktionsförmåga, alltså att man uppmuntrar dålig skötsel. Det skulle också kunna innebära att man anlägger plantager på mark som på längre sikt skulle kunna bli sekundär naturskog, det vill säga skog som varit avverkad men återfått höga naturvärden och ett naturlikt tillstånd när skogen kommit tillbaka.

Miljö online2

Liknande artiklar