Fördubblade matpriser på en varmare planet

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

International Food Policy Research menar i en ny rapport att priset på baslivsmedel kan komma att stiga drastiskt som en effekt av klimatförändringarna. Upp till 130 % menar de att matpriserna kan stiga de närmaste åren.

Forskningsinstitutet menar att så ”lite” som en grads uppvärmning till år 2050 skulle få extrema effekter för världens matförsörjning. Samtidigt så menar vissa forskare att vi riskerar att nå fyra graders uppvärmning till 2060.

Den försämrade matförsörjningen skulle få katastrofala konsekvenser för de allra fattigaste. Rapporten räknar med att de genomsnittliga kaloriintaget i världens fattigaste länder kommer att minska drastiskt redan till år 2025 och att vi år 2050 kommer att ha sett en ökning av andelen undernärda barn med 18 %.

Rapporten finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar