Förslag på tillfälligt avverkningsstopp i dalakommuner

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Dalanytt rapporterar att tre kommuner i Dalarna: Leksand, Mora och Vansbro föreslår ett tillfälligt avverkningsstopp för värdefulla skogar i kommunerna. En inventering under 2009-2010 visade att det inom ett 50 000 hektar stort område i gränslandet mellan kommunerna finns åtminstone 8500 hektar skyddsvärd skog vilket gör området unikt så långt söderut.Inventeringsrapporten slår fast att om all den skyddsvärda skog som hittats inom området skulle skyddas skulle man nå upp till nånstans mellan 17 och 20 % skyddad skog inom området, vilket är den mängd skyddad skog forskningen menar krävs för att långsiktigt bevara skogens biologiska mångfald.

Miljö online2

Liknande artiklar