Gigaton-gapet

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Sedan Köpenhamnsmötet har det blivit allt tydligare att de föreslagna åtgärderna för att lösa klimatfrågan helt enkelt inte överensstämmer med de mål som världens länder gemensamt har satt upp. Problemet har nu fått ett namn inom miljökretsar. The Gigaton Gap. Namnet syftar till det gap som finns mellan de åtaganden som världens länder har gjort och de åtaganden som faktiskt behövs för att lösa klimatproblemet.

FN:s miljöprogram UNEP har nu kommit ut med en rapport om Gigaton-gapet, där de slår fast att med de åtaganden som gjorts i Köpenhamnsprotokollet behövs ytterligare utsläppsminskningar på 12 gigaton till 2020 för att ha en rimlig chans att klara målet på 2 graders uppvärmning. Vill vi istället försöka hålla oss under 1.5 grader som många forskare pratar om blir gapet ännu större.

Rapporten slår också fast de viktigaste åtgärderna för att minska gapet mellan forskningen och verkligheten. Det handlar bland annat om att länderna genomför sina villkorade utsläppsminskningar. EU har exempelvis lovat att minska 10 % extra de närmaste 10 åren om USA gör motsvarande åtagande. Det handlar även om att sluta använda sig av kreativ bokföring för att komma undan så billigt som möjligt. Rapporten nämner speciellt frågan om skog som koldioxidsänkor, där bland annat Sverige har fått skarp kritik för att vilja tillgodoräkna sig utsläppskrediter för den svenska skogen, då vår skog fångar upp koldioxid. Att den gör det beror dock inte på något politiskt beslut och därför bör det inte berättiga någon ersättning.

Beslut som gör att vi stänger gigaton-gapet lär nog dröja, men tills dess får vi åtminstone hoppas att världens länder erkänner att gapet finns. Skrivningar om att dagens åtaganden inte lever upp till de mål som världen har satt upp finns också i de texter som förhandlas på mötet i Cancún. Om skrivningarna överlever ännu en veckas förhandlingsrundor återstår att se.

Miljö online2

Liknande artiklar