Halverade kvoter för torskfisket i Kattegat – bra men inte tillräckligt

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

EU:s ministerråd har fattat beslut om nya fiskemöjligheter (TAC = Total Allowable Catches) för fisket i Atlanten. Dom svenska områden som berörs är Kattegat, Skagerak och Nordsjön. För Kattegat minskades kvoterna med 50% jämfört med förra året vilket är positivt men långt ifrån det totala fiskestopp som ICES förespråkat.

ICES argument för ett fiskestopp bygger på att SSB (Spawning Stock Biomass, det vill säga mängden torsk som blivit könsmogen) är lägre än någonsin sedan mätningarna började samt att det finns stora osäkerheter i uppskattningen av hur torskbeståndet i Kattegat egentligen ser ut. Osäkerheterna beror dels på att man inte vet hur mycket fisk som tas upp olovligt, som bifångster och av fritidsfisket (ICES menar att den förlusten kan vara upp till 5 gånger större än den rapporterade fångsten) och dels på att torsken i Kattegat består av flera olika populationer varav några är fisk som invandrar söderifrån som yngel och sedan återvänder i två- till treårsåldern. Dessa argument var dock inte tillräckligt för att övertyga fiskeministrarna som istället valde att fortsätta fiska på ett bestånd i mycket dåligt skick.Men det fattades bra beslut också; man ska utreda om det är möjligt att förbjuda trålning i Kattegat under torskens lekperiod.

Miljö online2

Liknande artiklar