Havet överfiskas med 100 %

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

Forskare vid University of British Columbia har tillsammans med National Geographic Society beräknat hur stor del av våra biologiska resurser som används av det kommersiella fisket, och resultatet är skrämmande. Forskarna kom fram till att vi överfiskar haven med minst dubbelt så mycket som vad som är hållbart och att det nästan inte längre finns ett enda oberört fiskebestånd kvar.

De nya upptäckterna kommer en dag efter att det Internationella Havsforskningsrådet ICES varnat för att ålen snart kan vara ett minne blott om vi inte omedelbart upphör med all mänsklig aktivitet som leder till dess död.

Miljö online2

Liknande artiklar