Kan sedelpressen pressa klimatpressen?

OBS! Detta inlägg har inte granskats efter att det flyttats till vår nya webbplats. Det kan därför sakna bilder och se konstigt ut på vissa ställen.

World Future Council (WFC) presenterade idag under ett Side-event på FN:s klimattoppmöte ett minst sagt nytt sätt att tackla klimatkrisen på. Deras lösning lyder: låt IMF trycka upp 100 miljarder dollar per år till att garantera avkastning för clean-techinvesteringar. Idén behandlas också djupare i rapporten ”How to stop climate change with new Special Drawings Rights of the IMF”.

Bakgrunden till förslaget är att alltför många länder med ekonomiska underskott orsakade av finanskrisen inte bedöms villiga att göra tillräckligt stora långsiktiga klimatinvesteringar. Effektiv klimatpolitik med förmåga att stoppa klimatförändringarna skulle behöva ett belopp på minst $ 100 miljarder per år, och att detta skulle komma ur nationella skattebetalares fickor bedömer WFC som orealistiskt. På G20-toppmötet i april 2009 beslutades IMF på nytt främja sin egen valuta, Special drawing Rights (SDR), och skriva ut nya depåbevis, värt $ 250.000.000.000, för att bekämpa finanskrisen. Om IMF kan bekämpa finanskrisen med nybildade pengar borde klimatkrisen kunna bekämpas på samma sätt, enligt World Future Council.

Idén om att skriva ut nya pengar väcker oundvikligen oro för inflation, särskilt i ljuset av det till synes enorma belopp som föreslås. WFC menar dock att detta är en felaktig bedömning av flera anledningar. För det första för att globala BNP redan har en variation på 60.000 miljarder dollar. För det andra att risken för inflation framför allt ärhög när det inte finns stor tillgänglig arbetskraft som i dagsläget. För det tredje skall pengarna endast användas för att garantera avkastning för clean-techinvesteringar eller motsvarande. Därför beräknas reformen snarast leda till att ny fossilfri industri med nya jobb växer fram jämte den existerande under en övergångsperiod för att på riktigt kunna utkonkurrera fossilindustri på medellång och lång sikt. World Future Council uppger också att de nu aktivt söker stöd för att få idén implementerad.

Miljö online2

Liknande artiklar